MIG/MAG

Het MIG/MAG-lassen vergt een behoorlijke mate van vakmanschap.

Het proces stelt immers tijdens de uitvoering hoge eisen aan de handvaardigheid en concentratie van de lasser.

De kwaliteitseisen die gesteld worden aan het laswerk kunnen alleen worden behaald door de juiste lassers in te zetten.

Wij vinden het belangrijk dat de expertise die de opdracht vraagt matched met de capaciteiten van de lasser.

Wij zorgen ervoor dat de lasser de juiste training en certificaten heeft.